marfa depreciata - deductibilitate la impozit profit - Forum % contabilitate - stilnatural.ro

Impozitul pe pierdere în greutate deductibilă, marfa depreciata - deductibilitate la impozit profit

Calcul impozit pe profit. Ce cheltuieli nu sunt incluse

Am impozitul pe pierdere în greutate deductibilă aceasta tema pentru ca reprezinta un important aspect pentru stat cat si pentru persoanele juridice care deruleaza activitati economice dar si pentru a-mi imbunatati cunostintele in domeniul contabilitatii si al fiscalitatii. Impozitul pe profit se dovedeşte astfel mecanismul cel mai eficient de măsurare a bogăţiei unei societăţi și asigurării unei dezvoltări continue.

Importanţa acestui mecanism este vitală în economia modernă, căci profitul atrage dezvoltare regională iar dezvoltarea regională atrage la rândul ei mai mult profit și atragerea de noi resurse financiare prin prisma investitorilor.

Tocmai din aceasta cauză, pentru orice economist este importantă înţelegerea și stăpânirea noţiunii de impozit pe profit atât prin prisma contribuabilului cât și prin prisma statului și a mecanismelor sale.

Adevărata înţelegere este dată de stăpânirea în integritate a noţiunilor de impozit pe profit, a mecanismelor de impunere, a impactului impozitului asupra economiei și a principiilor financiar-contabile dar și fiscale ce stau la baza noţiunii de impozit pe profit în România, precum și în alte state ale Uniunii Europene. Aspectele de calcul, consecinţele schimbărilor fiscale precum și procedurile legate de noţiunea de impozit pe profit și mecanismele de control și impunere pe teritoriul României sunt aspecte cruciale în sensul înţelegerii modului în care impozitul pe profit afectează spaţiul economic românesc și a putea acţiona pe cale de consecinţă, în situaţiile în care ne-am putea afla în poziţia de a schimba ceva, sau pur și simplu pentru înţelegerea corectă și completă a consecinţelor impozitului pe profit la nivel naţional.

Modalitatea principală prin care statul îşi alcătuiește resursele financiar publice și care sunt vitale în desfășurarea activităţilor sale este exprimată de taxe și impozite. În cadrul acestei lucrări este prezentată importanţa impozitului pe profit, caracteristicile de care acesta dispune precum şi criteriile punerii în practică a impozitului pe profit. Această prelevare se stabileşte numai prin lege, potrivit Constituţiei României şi are caracter obligatoriu, titlu nerambursabil şi, de asemenea, nu are contraprestaţie din partea statului.

Capitolul 1.

Aspecte privind impozitul pe profit în România În cadrul contextul acestui capitol mi-am propus tratarea principalelor aspecte teoretice, dar şi pe cele practice ale impozitului pe profit. Astfel, am parcurs elementele componente ale impozitului, definiţia impozitului, modalitatea de determinare a rezultatului atât contabil, cât şi fiscalaspectele procedurale aferente declarării, impozitării şi plăţii impozitului pe profit în România precum şi consecinţele nerespectării reglementărilor legale în vigoare.

În acest caz absolut nicio reținere din partea statului cu titlu de impozit nu se poate înregistra și nici încasa dacă nu există legea respectivă a impozitării.

Fiecare act normativ prin care se stabilește un impozit, trebuie să aibe dispoziții precise, clare și imperative privind plata pentru acel impozitului. Obligativitatea impozitelor presupune faptul că plata acestora nu este una voluntară ci are un caracter imperios, necesar, fapt ce se aplică pentru toți cetățenii statului care beneficiază de surse de venit sau posedă anumite bunuri care se regăsesc în categoria celor supuse criteriilor de impozitare conform legislației ce se află în acel moment în vigoare.

suplimente puternice de pierdere în greutate cum să mi pierd grăsimea de pe șoldurile mele

În cazul în care un impozit nu se achită în termenul legal de plată stabilit de către unitățile aflate în sarcină, statul recurge la executarea silită, și anume respectiv, la recuperarea sumelor pe care le are de încasat prin preluarea unor bunuri aflate în patrimoniul persoanei în cauza și apoi vânzarea acestora, până se recuperează integral suma respectivă de plată.

Nerestituirea impozitelor prevede faptul că reținerile cu titlu de impozite la fondurile cu caracter public de resurse de tip financiar se realizează cu titlu permanent și nu se restituie. Acest lucru înseamnă că transmiterea impozitelor în cadrul acestor fonduri se folosesc doar la finanțarea unor activități folositoare tuturor membrilor comunității și nu în scop personal sau de grup.

Articolul Scopul procedurii de examinare a cazului de încălcare fiscală Articolul

Nonechivalența impozitelor poate fi percepută, pe de o parte, ca fiind o renumerație achitată în urma căreia cetățenii nu primesc în schimb contraservicii imediate precum și directe venite din partea statului. Această caracteristică deosebește taxele de către impozite, în cazul taxelor existând o compensare directă; b c reținerile statului cu titlu de impozite nu sunt rambursabile cetățenilor, astfel încât nici unul dintre aceștia nu se poate aștepta la o plată directă făcută de către stat, luând în considerare reținerile achitate.

Datorită acestei caracteristici, impozitele se diferențiază de împrumuturile cu caracter public, cărora li se adaugă și anumite dobânzi, fiind de asemenea rambursabile populației.

În opinia noastră, esenţa impozitelor este surprinsă intr-un mod cat se poate de concis și transparent în afirmaţia lui Franklin D. Profitul impozabil al unei entități poate fi determinat ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile înregistrate în vederea obţinerii veniturilor impozabile pe durata unui an fiscal, ajustat, din punct de vedere fiscală, în minus prin scăderea veniturilor neimpozabile și în plus prin adăugarea cheltuielilor nedeductibile.

În determinarea profitului impozabil se vor lua în calcul și alte elemente similare impozitul pe pierdere în greutate deductibilă și cheltuielilor. În ceea ce privește contribuabilii care aplica IFRS, exista reguli fiscale specifice în vederea determinării valorii fiscale, calculul profitului impozabil, ajustările pentru depreciere, amortizarea, tratamentul fiscal al impozitului pe profit amânat.

poze rapide de pierdere în greutate ultimate masculi de pierdere de grăsime

Contribuabili Impozitul pe profit reprezinta un impozit datorat la bugetul statului de catre toti contribuabilii, care inregistreaza profit fiscal in perioada de raportare si totodata, o cheltuiala fiscala a intreprinderii suportata la nivelul intregii sale activitati.

Entităţile care sunt supuse impozitului pe profit sunt: - societăţile românești; - societăţile străine care își desfășoară activitatea prin intermediul unui sediu permanent în România; - societăţile străine ce obţin venituri din sau în legătură cu tranzacţiile imobiliare sau din tranzacţii cu titluri de participare ale unei societăţi românești; - societăţile și persoanele fizice străine care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; - persoanele fizice române care formează cu societăţi românești asociații fără personalitate juridică, pentru veniturile obţinute pe teritoriul României sau în afară acestuia; - persoanele juridice înfiinţate potrivit legislaţiei europene, cu sediul social în România.

Lista cheltuielilor deductibile

Prin contribuabil se intelege persoana fizică sau juridică obligată prin lege să plătească impozit. Perioada fiscală și perioada contabilă Anul fiscal reprezintă anul calendaristic sau durata de existenţă a entităţii, dacă aceasta a fost înființată sau desființata în timpul anului respectiv.

 • Pf - pierdere fiscala.
 • Care sunt criteriile pentru deducerea cheltuielilor Cum sunt reglementate cheltuielile deductibile pentru PFA Atat cheltuielile deductibile, cat si cele nedeductibile sunt reglementate de art.
 • Sharon rooney pierdere în greutate
 • Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri acordate cu scopul stimularii vanzarilor si alte cheltuieli efectuate in scopul realizarii veniturilor.
 • Gender:Male Location:Bucuresti Interests:A invata mai mult unii de la altii si a deveni mai priceputi si mai buni.
 • "Не надо торопиться, - посоветовала она .
 • Reteta de slabit a lui oana radu

Anul contabil exercițiul financiar este de în mod normal anul calendaristic, însa în conformitate cu OUG nr. Astfel, dacă o entitate își stabilește perioada impozitul pe pierdere în greutate deductibilă raportare financiară diferită de anul calendaristic, aceasta poate opta ca perioada pentru care se calculează impozitul pe profit — anul fiscal să corespundă cu exercițiul financiar.

Veniturile se contabilizează pe categorii de venituri, după natura lor, mai precis putem clasifica veniturile în felul următor: a venituri de exploatare: - venituri din vânzarea produselor precum și a mărfurilor, a lucrărilor executate și serviciilor prestate; - venituri din variaţia stocurilor; - veniturile aferente producţiei de imobilizări; - venituri obţinute din subvenţii de exploatare; - alte venituri din exploatare; b impozitul pe pierdere în greutate deductibilă financiare, care cuprind: - venituri din imobilizări financiare; - venituri din investiţii financiare; - venituri din diferenţe de curs valutar; - venituri din creanţe imobilizate; - venituri din investiţii financiare cedate; - venituri din dobânzi; - venituri din sconturi; - alte venituri financiare.

Din punct de vedere fiscal, veniturile se împart în două mari categorii: impozabile și neimpozabile. Venitul impozabil reprezinta diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol.

slabire ovare polichistice puteți pierde definitiv celulele grase

Potrivit art. De asemenea, in venitul brut se includ si veniturile incasate ulterior incetatii activitatii, pe baza facturilor emise si neincasate pana la incetarea activitatii.

Pentru asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, veniturile obţinute şi utilizate, în anul curent sau în anii 1 OMFP nr. În cazul organizaţiilor nonprofit, organizaţiilor sindicale, organizaţiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal se regasesc anumite venituri care sunt neimpozabile.

celulele grase moarte pierderea în greutate buzele pot pierde în greutate

Reguli speciale de impozitare În cazul organizaţiilor nonprofit, organizaţiilor sindicale, organizaţiilor patronale, pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile şi alte venituri realizate, până la nivelul echivalentului în lei a Aceste organizaţii datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decât cele considerate venituri neimpozabile.

Cheltuieli deductibile, cu deductibilitate limitată și nedeductibile în România Din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezintă scăderi ale beneficiilor economice materializate ca diminuări de active sau creşteri de datorii în urma cărora rezultă o scădere a capitalului propriu. Cheltuielile se contabilizează și se evidenţiază după natura lor, mai precis putem clasifica cheltuielile în felul următor: a cheltuieli de exploatare: - cheltuieli cu materiile prime și consumabilele precum și costul de achiziție al obiectelor de inventar date în consum; costul de achiziție al materialelor nestocate, trecute direct în contul de cheltuială corespunzător; - cheltuieli cu energia și ușor de arde gras consumate în scopul desfăşurării activităţii normale de exploatare a societăţii; - costul mărfii vândute si costul ambalajelor; - cheltuieli cu servicii executate, redevențe și locații de gestiune precum și cheltuieli cu chiria; - cheltuieli cu primele de asigurare; - cheltuieli cu studii și cercetări; - cheltuieli cu servicii prestate de colaboratori; - cheltuieli cu comisioane și onorarii inclusiv cele profesionale; 3 Legea nr.

 1. Николь видела, как девушку, обладавшую теми же чистыми и проницательными глазами, какими, по преданию, наделена была Жанна, привязали к бревну.
 2. Цифры указывают на интенсивность проявления объекта, а поскольку система счисления октопауков восьмерична, диапазон сравнительных степеней укладывается между 1 и 7.
 3. На несколько секунд наступило молчание.
 4. Значит, они оповещают лес о нашем появлении, - Николь обернулась и посмотрела .
 5. Pierdere în greutate seattle
 6. Объяснив, что здешняя система озер поставляет октопаукам почти половину всего запаса пресной воды.
 7. Cjc pierderea de grăsime
 8. (DOC) Licenta | Ramona Tudor - stilnatural.ro

Din punct de vedere fiscal și prin natura influenţei lor asupra calculului impozitului pe profit, cheltuielile se impart în trei categorii4: a Cheltuieli deductibile — ca principiu fiscal general, în această clasă intră toate cheltuielile ce au survenit cu scopul sau finalitatea obţinerii unui venit sau venituri de natură impozabilă; b Cheltuieli cu deductibilitate limitată — cheltuielile parţial deductibile sunt cheltuieli ce vor fi deduse de la calculul impozitului pe profit doar în limita prevazută de legislaţia în vigoare conform normelor stabilite prin Legea nr.

Cele mai importante cheltuieli deductibile pentru persoanele juridice române, aşa cum sunt ele prezentate în Legeanr. În mod normal, cheltuielile sunt deductibile numai în situația în care au fost efectuate în scopul obţinerii de venituri impozabile.

Printre cheltuielile deductibile menționate explicit de Codul Fiscal se regăsesc5: - cheltuieli pentru marketing și publicitate; - cheltuieli de cercetare și dezvoltare care, din punct de vedere contabil, nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi înregistrate ca active necorporale; - cheltuieli cu protecția mediului și conservarea resurselor; - cheltuieli efectuate în scopul perfecționării managementului, a sistemelor informatice, introducerea, întreţinerea și îmbunătățirea sistemelor de management al calităţii, precum și obţinerea atestării conform cu standardele de calitate; - cheltuieli cu scoaterea din evidențele contabile a creanțelor neîncasate sunt integral deductibile dacă: 1.

În categoria acestor cheltuieli intră ajutoarele pentru naştere, pentru înmormântare, pentru boli grave sau incurabile şi protezele, precum şi cheltuielile efectuate pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi ori unităţi aflate în administrarea contribuabililor: grădiniţe, creşe, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, pentru şcolile pe care le au sub patronaj, precum şi alte cheltuieli efectuate în baza contractului colectiv de muncă.

Concomitent cu aceasta, cheltuielile legate de funcţionarea, întreţinerea și reparaţiile autovehiculelor deţinute și utilizate de aceștia, care au o greutate de cel mult 3. Excepţie de la această prevedere fac vehiculele care se încadrează în una din următoarele categorii7: - vehicule impozitul pe pierdere în greutate deductibilă doar pentru servicii de urgenţă, servicii de pază, protecţie și servicii de curierat; vehicule folosite de agenţii de vânzări și de achiziții; 6 Conform Titlului II, Cap.

Acestea trebuie considerate elemente similare cheltuielilor în momentul acordării propriu-zise a beneficiilor, în cazul în care acestea sunt impozitate la nivel de venit; - cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele sau activitatea societăţii, cu excepţia celor pentru bunuri care reprezintă garanţie bancară pentru împrumuturile contractate în scopul desfășurării activităţii pentru care persoana impozabilă este autorizată, ori impozitul pe pierdere în greutate deductibilă în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing; - cheltuielile datorate creditelor neperformante care depășesc provizionul deductibil; - cheltuielile înregistrate în contabilitate care nu au la bază documente justificative; - cheltuielile efectuate în favoarea acţionarilor, nefiind luate în considerație aici acele cheltuieli aferente bunurilor sau serviciilor puse la dispoziție da către acţionari la valoarea de piaţa; 8 Conform Titlului II, Cap.

În situația în care mijlocul fix va ieși din gestiunea societății înainte de amortizarea completă, întreaga rezervă rezultată din reevaluare ce nu a fost încă impozitată va fi impozitată în anul descarcării din gestiune a imobilizării ce a fost reevaluată și pentru care s-a constatat un surplus de valoare. Provizioane și rezerve În mod normal, provizioanele și rezervele sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Reconstituirea rezervei legale ulterior anulării acesteia trebuie considerată nedeductibilă.

(DOC) Ivan-d-Elena-Licenta-Impozit-Pe-Profit | Pirlea Stefana - stilnatural.ro

Amortizarea contabilă și amortizarea fiscală În Codul Fiscal distincția dintre amortizarea contabilă și cea amortizarea fiscală se face în mod explicit. Astfel, amortizarea fiscală a mijloacelor fixe trebuie determinată pe baza regulilor prevăzute de Codul fiscal, deductibilitatea urmând să nu mai depindă de valoare amortizării înregistrată în conturi, aceasta fiind considerată integral nedeductibilă.

se luptă să piardă în greutate după 40 de ani sănătos pierde mese în greutate

În determinarea amortizării mijloacelor fixe trebuie utilizată valoarea fiscală, aceasta incluzând reevaluările contabile. Amortizarea fiscală trebuie determinată pornind de la valoarea fiscală a activului, ținând cont de durata de viață utilă din punct de vedere fiscal și prin aplicarea uneia dintre metodele permise de amortizare: metoda liniară, accelerată, sau cea degresivă.

Pentru echipamente tehnice, calculatoare și periferice poate fi folosită în vederea amortizării oricare dintre metodele enumerate mai sus.

Deductibilitatea unor cheltuieli la calculul impozitului pe venit

Pentru celelalte mijloace fixe exceptând imobilele pentru care se poate utiliza numai metoda liniarăse poate calcula amortizarea fiscală fie prin metoda liniară, fie prin cea degresivă.

Începând cu anulmetoda amortizării accelerate poate fii aplicată și în cazul aparaturii și echipamentelor utilizate în cadrul activităţilor de cercetare-dezvoltare. De asemenea, exceptând cheltuielile de constituire și fondul comercial, se pot amortiza cheltuielile aferente oricăror imobilizări necorporale recunoscute din punct de vedere contabil. Aceeași regula trebuie să se aplice și pentru reevaluarea terenurilor, atunci când se înregistrează o diminuare a valorii acestora sub valoarea fiscală.

Astfel, noua valoare care trebuie considerată din punct de vedere fiscal este valoarea fiscală.

Cum sunt reglementate cheltuielile deductibile pentru PFA

Pentru mijloacele fixe amortizabile sau imobilizările necorporale la care sunt înlocuite părţi componente, valoarea fiscală rămasă neamortizată, se recalculează. Cheltuielile aferente valorii fiscale rămase neamortizată aferentă componentelor înlocuite se pot deduce la calculul impozitului pe profit. Pierderile fiscale Entitățile pot reporta pierderile fiscale pe o perioadă de cinci ani consecutivi, recuperarea acestora putând fi făcută în ordinea înregistrării acestora.

Excepție de la această prevedere face pierderea fiscală stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, realizată începând cu anulcare se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii șapte ani consecutivi.

Pierderea realizată printr-un intermediul unui sediu permanent situat într-un stat ce nu este membru al Uniunii Europene, al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau într-un stat cu care România nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, este deductibilă din veniturile realizate de acel sediu permanent. În cazul în cere aceste pierderi nu sunt acoperite se pot reporta timp de cinci ani consecutivi Obligații declarative și de plata a impozitului pe profit Contribuabilii exceptând societăţile comerciale bancare, a organizațiile non-profit și a contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor sunt obligaţi să declare și să efectueze plata impozitului pe profit trimestrial, până la data de 25 a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III.

Calculul final anual și plata impozitului se vor realiza până la data de 25 martie a anului următor.

cum să stai în picioare ajutați la pierderea în greutate pierderea în greutate în marianna fl

Băncile și sucursalele băncilor străine din România aplică sistemul de plăţi trimestriale anticipate pentru impozitul pe profit. Plăţile anticipate trimestriale reprezintă o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, și se calculează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata.

Indicele preţurilor de consum va fi publicat prin ordin al ministrului finanţelor publice până la 15 aprilie a anului pentru care sunt efectuate plăţile anticipate. Contribuabilii nou-înfiinţaţi sau cei care au înregistrat o pierdere fiscală în anul precedent pot efectua plăti anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate prin aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.