COLIA: A EVOCARI DIN LITERATURA UNIVERSALA. obis - PDF Free Download

Carol solomon eft pierdere în greutate

II Part.

INDR UM API - Facultatea de Sociologie şi Asistenta Socială

III Ca exemplar din anul cnrent lei. I-a part. II-a 15 anti trecuti Uesbaterila pa lam-en1. Direrite ppentru autoritat rtirulari Comnerciale. Linia M. RAndurile necomplete impresia de slăbire calculeaza ca linii intreg.

Publicatille primite pini la ora 10 dimineata se insereazi in Monitorul Oficial din a treia zi. Bucure4ti I. DeCoratiuni Pecrete-Legi.

15 LEI EXEMPLARUL SalubAtà 31 lanuarie REGATUL ROMANIEI MONITORUL OFIC1AL PARTEA DECRETE

Pregcdintia Conailiulut de Minigtri Legea Nr. Legea Nr, 83 pentru naturalizarea d-lui Friederic T. Vitec Vitee Ministerul I. Autorizäri Detasare 2, Conferim Crueea Servieial rreklintios' d-lor eterd Burga ican, meeallic principal. Deepa Vasile, maestru mflitar, Set. D4 Vieeprordinte i Prevedinte ad-iriter'. Anteneoun Nr. Ordiuelor-ea Nr, 6;, Am deeretat i decretimf Art Ï. IkEreet N'euleseu, referent et Presedintia toasiiiuu e Ilinistri. Canceler fti Ordinelor, What- A.

Antoniscii -kr. Prin gratia lui Dunknezen, i vointa Rege al României; La tori de fa i vii4ori, sdnittate: Asapra raportului d-lui Vieepresedinte si Presedinte ad-interim al Gorrsilitilui de Min'stri ì infie.

Ain deeretat i deeretim Art. Nutaim membri ai Ordinulni Ceroana Rumitniei" pe d-nfit i. Peofil naguarin, sef de servielu la Presedintia Couriliului de Ministri. Ion Popeseu, veal iservicitilui P. Cieerone Mihil Vistreann.

1.11COLIA: A EVOCARI DIN LITERATURA UNIVERSALA. obis

Glitergbe Darien subdireetor la Proseifintia Consafidui dc Ministri. Partea I Nr Art. Ion Ritacanu, pritaar al orasului Vaslui.

carol solomon eft pierdere în greutate pierdere în greutate bumps itchy

In gradel de Comandar General rez. Botescu, primar al Municipiului Bueureati. General rm. Constantin Ionescu, pritnar al orttaului Iasi. Emil Nidejde, director in Ministerul Afacerilor Interne.

Aveam convingerea ea, cearta necurmata dintre coli i curente, care macinä de o jumg:tat° de veac sociologia occidentala, va putea fi inlocuita, cel putin la noi, Cu un drum nou, de colaborare qi straduinta rodnica.

Corneliu Radu, primar al oraau- Ini Arad. Emanoil Mineseu, primar al oraaului ;Cetatea-Albä. Theodor Homoceanu, primar al oraaului Chi lilt.

Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi Macedonia, Vol. X

Avocat Titus Staneescu, primar al orasului Fälticeni. Paul Tomescu, primar al Orasului Focsani.

carol solomon eft pierdere în greutate cum a pierdut jennifer mccarthy în greutate

Avoeat Romulus Burbea, primar al orasului Galati. Major rez. Vasile V. Andreianu, pri- Inar al oraaului Huai. Ion Filrettaanu, primar al orasului Istnail.

carol solomon eft pierdere în greutate hochei portar pierde in greutate

Cäpitan Virgil A. Plesnilä, din Mi- Aisterul Afaeerilor Interne. Innen Mihäileseu, primar al oraaului Grăsimi bune pentru pierderea de grăsimi lad. Avocat Ion T. Mureseanu, primar al oraaului Beius. Nicolae Gologan, primar al oraauhti Brasov.

Dragu, primar al orasulni Cahul. Petre Cotet, primar carol solomon eft pierdere în greutate orasului Caracal. George Drägan, primar al orasului Deva. Inginer Ion Pascu, primar al oraaului Dorohoi. Ion Marcu, primar a oraaului Hotin.

Ion Hidu, primar al oraaului Lugoj.

Dicţionarul Contimporanilor

Avocat Stefan Hurubeanu, primar al oraaului Sighirara. Avocat Corneliu Gorneseu, primar al oraaului Slatina. Ion Sauca, primar al oraaului Suceava.

Avocat Grigore I. Constantinescu, primar al orasului Tárgoviste.

Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi Macedonia, Vol. X

Avocat Gheorghe Mitescu, primar oraaului Tg. Pensionar Nicolae Mateesen, primar al orasului Tulcea. Numitii vor purta insemnele civile. D-1 Vieepreaedinte i Presedinte ad-interim al Consiliului de Ministri i ministru ad-interim la Departamentul Afacerilor Sträine, Cancelar al Ordinelor, este insäreinat eu executarea acestui decret.

Numim membri ai Ordinului Coroana Româniel" pe d-nii. In gradla de Cowie?. Profesor N. Numitil vor purta insemnele civile. D-1 Vicepreaedinte i Preaedinte ad-interim al Consiliului. Chat A. Racovitzh, membru al Academiei Române. In gradad de OMer Profesor A. In gradul de Cavaler Cttp"tan Marcel Ionian. Numitii vor purta inseatnele dyne. Numim membri ai Ordinului Steava României" pe d-nii: In gratin! Colonel rezervi Ion Adam.

Colonel Emil I. Gheorghe V. DP Initreseu. Colonel Mihail Andreeseu. Colonel magistrat rezervii Ion D. Colonel Laurentiu Popescu Nicolau. Colonel Carol solomon eft pierdere în greutate V. Numijj vor purta insenmele eivile. Colonel Ioan Mineseu. Dumitru Stegireseu. Colonel Popovici Dumitru.

Colonel Dumitru Dobrescu. Colonel rezervi Theodor Theodorian.

carol solomon eft pierdere în greutate metoprolol succinat și pierdere în greutate

General rezervii Alexandru Valcu. Constantin M. Sergiu Atanasiu. Gheorghe Petreseu.

INDR UM API - Facultatea de Sociologie şi Asistenta Socială

Constantin E. Ion A. Vasile M. Vasile N. Matei Dimitriu. Grigore Chiriaeeseu.

carol solomon eft pierdere în greutate burner de grăsime magyarul

Darie Teodoreseu. Florian Medrea. Numitii vor purta insemuele civile. D-1 Vicepresedinte i Prasedinte ad-interim al Consiliului de Ministri. Jr Paraschiv Nae, lueritor croitor din A.

Cristescu Marin, Inerlitor eroitor din A. Balbae Petre, lueritor croitor din A. Stroeseu Gherghina, rit:or eroitor din A. Mirea Elena, l n eritt or eroitor din A. Filip Gh. Dimi, bicriltor croitor din A. Dinu P. Die, lucritor eroitor din A. Vitmeier Ion, luertitor croitor din A. Croieu Alexandra, lueritor eroitot din A. Vliideseu Stefan.